May 9, 2008

อ่ะนะคะ ป่า Liam - Oasis
หลุดมาจากยุค 4 เต่าทองฮามากเลยค่ะป๋า Liam ณ Oasis ของเรา กับผมทรงใหม่ เด๋อสุดๆ น้องพีคก็น้องพีคเหอะมาเจอป๋าแกทรงนี้ RINGO STARR มั่กๆ