May 31, 2008

สภาพ Brit Brit ล่าสุดอ่ะนะค๊า


28พค. ไปฟิตเนสเค่อะ ไปเอาแตงโมออกจากท้อง29 พค. ปาปาจับภาพกาลังพ่นควันอยู่นอกตัวบ้าน พุงยังป่องอยู่ ชุดก็เอ่อมม...นะค๊า