June 15, 2008

- ตายล่ะ Jay-Z สามียัยบี อุ้มเด็กที่ไหนเนี่ย???เฮ้อ สมีกอลของ Beyonce อุ้มเด็กนี่ดูไม่จืดจิงๆ

อันที่จิงแกอุ้มหลานลูกของ Solange ต่างหากล่ะ