June 13, 2008

- Club Paris ปิดตัวไปซะแระ


ใช่ว่าชื่อนี้ Paris Hilton จะทำอะไรสำเร็จไปซะทุกอย่าง เช่นเดียวกับ "Club Paris" ที่ Orlando ก็ได้ปิดเจ๊งบ้งไปเรียบร้อย หลังเปิดให้บริการอย่างไม่ค่อยจะมีใครสนว่าอยู่ที่ไหนเหรอมา 3 ปีดีดัก