June 12, 2008

- 555 ป๋า Beck ชุดนี้


อ๊าย...ไม่ใช่หุ่นขี้ผึ้งพิพิธภัณฑ์ไหนนะเค่อะ แต่เฮีย Beckham แกแต่งชุดนี้ ลุคประมาณบ๋อยโรงแรมมั่กๆ ไปงานเปิดภัตตาคารหรู Gordon Ramsey ใน Hollywood ค่า คงไม่ใช่ยัยวิคจับแต่งนะคะ