July 17, 2008

> เปิดตัวสามีใหม่ Lance Bass (N'sync)


Lance Bass (n'Sync) เลิกแล้วเค่อะ ชีเลิกกับสมีคนก่อนแล้วค่ะ คนในรูปนี้งัยคะ ผู้ต้องสงสัยว่าจะเป็นสามีคนใหม่ของตา Lance Bass. พ่อคนนี้มีชื่อว่า Sebastian อาชีพ personal trainer (อาชีพดีเด่นที่ได้กลายเป็นสามีของใครๆ หลายคนในแวดวงฮอลลีวู้ด อ๊ะหรือจะเถียง)