July 4, 2008

> เดทนี้ Ashlee-Pete ควงกันไปกินพิซซ่า


กร๊ากกก แนวมั่กๆ ค่าแอชขา เห็นชุดคลุมท้องชุดนี้แล้ว เหมือนแม่ๆ บ้านเราสมัยก่อนยุค 14 ตุลาประมาณนั้น
โฮ่ะๆ ดูกระเป๋าตาพีทซะก่อง