July 14, 2008

> Justin - Jessica Biel น๊านนานจะควงกันให้เห็นจะๆ ซะที


ถือว่าเป็นภาพที่พิเศษก็ว่าได้สำหรัยคู่นี้ที่จนป่านนี้แล้วก็ยังคบกันอยู่ อุ๊ยจูงมือกันน่าอิจฉาซ้า