April 13, 2008

Mariah เจ็บหลังแจกลายเซ็น


อ่านะคะ ป่าวเจ็บหลังที่ไหนอะไรกัน มันไม่ใช่ ก็แค่ท่าโพสต์ของซิ่มให้ชวนหมั่นไส้อีกอริยาบทหนึ่งแค่นั้น