April 5, 2008

น้ำหอม Gwen Stefaniทั้งน่ารักและก็น่าจะถูกในสาวก Harajuku Lovers แบรนด์ของเจ้ Gwen เธอไม่น้อย เพราะเล่นปล่อยน้ำหอมที่ดูยังไงก็เป็นตัวเธฮกับเหล่าแด๊นเซอร์นั่นเอง ก็เลยปล่อยออกมา 5 กลิ่น 5 แบบให้สะสม สไตล์ใครก็สไตล์มัน น่ารักมั่กๆ Love Angel Music Baby แล้วก็ G ยังไงล่ะค๊า รักกันจังวุ้ย