August 23, 2008

> Sticky & Sweet Tour Madonna Set List + สินค้า

set list พิมพ์แปะอยู่ใน tourbook จ้า ไทยเมื่อไหร่จะได้ดูซะที สงสัยต้องรอ Madonna 60 ถึงจะมา
คุณพี่อยากด้ายยยยยยยยยยยแจ็คเก็ต